contacteer mij

Sofie Visser

Neem contact met mij op

Ik ben zeer gemakkelijk om in aanraking met te krijgen (mijn e-mail is: [email protected]) maar ik ben ook op de telefoon bij weekends. Ik ben ook open aan wordt gecontacteerd per e-mail. Verstuur of gelieve 3120-567-9552 met de elektronische post om over mijn zakinzameling of om het even welke andere onderwerpen te draaien te vragen van belang voor mijn blog.

Deze blog, ik terug in April 2008 begon, is een inzameling van beelden en posten die ik over mijn inzameling de afgelopen paar jaar heb gemaakt. Het is meestal over mijn diverse fietszakken van over de hele wereld, meestal van de Europese soort (die meestal in Zwitserland en Japan worden gemaakt). In de vroege dagen, vond ik mijn rente in dit onderwerp door over het op Internet, meestal op fietsforums en op de fietsbloggen te lezen. Na een paar maanden, begon ik om te realiseren dat ik uniek iets had, dat mijn zakinzameling wat speciale status had en dat mijn foto's op de blog speciaal iets hadden. Dan ging ik de foto's en de posten op fietsforums bekijken en begon om te begrijpen wat deze zakken uniek maakt.

Opening Hours